Reviewers in 2020:

doc. ing. dr Peter Bindzár, Technical University of Kosice (Czechia)
dr hab. Andrzej Bujak, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Georgij Cherevko, Lviv National Agrarian University (Ukraine)
prof. PhD Alexandru Capatina, Dunarea de Jos University of Galati (Romania)
dr hab. Joanna Domagała – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Piotr Jałowiecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. płk. Tomasz Jałowiec, prof. AszWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Volodymyr Kolodiichuk, Stepan Gzhyckyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv (Ukraine)
prof. Vasilis Kostoglou, International Hellenic University in Greece
assoc. prof. PhD Anatolii Kucher, V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine)
dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
dr hab. inż. Dariusz Kusz, prof. PR – Politechnika Rzeszowska
doc. ing. dr Xenie Lukoszová, VSB – Technical University of Ostrava (Czechia)
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. ing. dr Martin Macháček, VSB – Technical University of Ostrava (Czechia)
dr hab. Ryszard Miler, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
assoc. prof. PhD Olena Nahorna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv (Ukraine)
prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
prof. Bojan Rosi, PhD – University of Maribor (Slovenia)
dr hab. Tomasz Rokicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. dr. habil. Mihaela Simionescu, Institute for Economic Forecasting of the Romanian Academy (Romania)
dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki we Wrocławiu
prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Josu Takala, University of Vaasa (Finland)
prof. dr Tatiana Tarasova, Kharkiv State University of Food Technology and Trade (Ukraine)
assoc. prof. PhD Andrei Tsimayeu, Belarusian State Agricultural Academy, Horki (Belarus)
dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
assoc. prof. PhD Viktar Vasiliyeu, Belarusian State Agricultural Academy, Horki (Belarus)

Reviewers in 2019:

dr hab. Rafał Baum, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Georgij Cherevko, Lviv National Agrarian University (Ukraine)
dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWIR – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr ing. Elena Horská, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
assoc. prof. dr Ilir Kapaj, Agricultural University of Tirana (Albania)
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Volodymyr Kolodiichuk, Stepan Gzhyckyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv (Ukraine)
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB – Politechnika Białostocka
dr hab. Dorota Komorowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
dr hab. inż. Dariusz Kusz, prof. PR – Politechnika Rzeszowska
dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
doc. ing. dr Xenie Lukoszová, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní (Czechia)
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D., Technical University of Ostrava (Czechia)
dr. habil. Henrietta Nagy, Szent Istvan University in Gödöllő (Hungary)
dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
prof. Bojan Rosi, PhD – University of Maribor (Slovenia)
prof. dr hab. Olena Slavkowa, Sumy State University (Ukraine)
dr hab. Piotr Sulewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maciej Szymczak, UE w Poznaniu – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr Tatiana Tarasova, Kharkiv State University of Food Technology and Trade (Ukraine)
assoc. prof. PhD Andrei Tsimayeu, Belarusian State Agricultural Academy, Horki (Bielarus)
dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
assoc. prof. PhD Viktar Vasiliyeu, Belarusian State Agricultural Academy, Horki (Bielarus)
doc. oec. Andra Zvirbule, prof., Latvia University of Life Sciences and Technologies, Riga (Latvia)

Reviewers in 2018:

dr hab. Rafał Baum, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UE w Krakowie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Dorota Komorowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr hab. Mariusz Maciejczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. Piotr Sulewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Maciej Szymczak, UE w Poznaniu – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Reviewers in 2017:

Dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM w Szczecinie – Akademia Morska w Szczecinie
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Dorota Komorowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Dr hab. Monika Odlanicka – Poczobutt, prof. PŚ – Politechnika Śląska
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Karolina Pawlak, prof. UEP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Dr hab. Piotr Sulewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Maciej Szymczak, UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE we Wrocławiu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Reviewers in 2016:

Dr hab. Piotr Bórawski, UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UE w Krakowie
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska, Politechnika Białostocka
Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Karolina Pawlak, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. inż. Łukasz Popławski, prof. PWSJ – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. Adam Sadowski, prof. UŁ – Uniwersytet  Łódzki
Dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE we Wrocławiu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Maciej Szymczak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr hab. Lesia Zaburanna, prof. NULES – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine