Redaktor naczelna:
Dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW

Redaktorzy tematyczni:
mgr Aneta Bełdycka-Bórawska – redaktor językowy
dr Joanna Baran – magazynowanie
dr Aleksandra Górecka – infrastruktura
dr Konrad Michalski – systemy logistyczne
dr hab. inż. Tomasz Rokicki – transport i spedycja
dr Hubert Szczepaniuk – systemy informatyczne w logistyce
dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW – łańcuchy dostaw
dr Marcin Wysokiński – materiały niebezpieczne i BHP

Korektor techniczny:
mgr Arkadiusz Gromada

Sekretarz redakcji:
dr Konrad Michalski