Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Przewodniczący Rady Naukowej:
Prof. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Klepacki
Budynek 3, pokój 104a
Tel.: (+48) 22 59 34 246
e-mail: bogdan_klepacki@sggw.pl

Redaktor naczelna:
Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Budynek 3, pokój 107
Tel.: (+48) 22 59 34 227
e-mail: redaktor_szymanska@sggw.pl

Sekretarz redakcji:
Dr Konrad Michalski
Budynek 3, pokój 112
Tel.: (+48) 22 593 56 03
e-mail: konrad_michalski@sggw.pl