Zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszystkie zagadnienia związane z ekonomiką i organizacją procesów logistycznych, a w szczególności:

 • gospodarkę magazynową,
 • infrastrukturę logistyczną,
 • zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • transport i spedycję,
 • usługi logistyczne i rynek TSL,
 • rynek KEP,
 • projektowanie systemów logistycznych,
 • transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych,
 • koszty logistyki w ekonomice przedsiębiorstw,
 • systemy informatyczne w procesach logistycznych,
 • BHP w logistyce,
 • gospodarkę odpadami.

Zakres publikowanych tekstów może się mieścić w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych, jak i nauk o zarządzaniu i jakości.