Zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszystkie zagadnienia związane z ekonomiką i organizacją procesów logistycznych, a w szczególności:

 • gospodarkę magazynową,
 • infrastrukturę logistyczną,
 • zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • transport i spedycję,
 • usługi logistyczne i rynek TSL, w tym KEP,
 • projektowanie systemów logistycznych,
 • transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych,
 • koszty logistyki w ekonomice przedsiębiorstw,
 • systemy IT w procesach logistycznych,
 • BHP w logistyce,
 • gospodarkę odpadami.

Zakres publikowanych tekstów musi się mieścić w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych i/lub nauk o zarządzaniu i jakości.

Plan wydawniczy w 2020 r.:

 • nr 1 – Systemy informacyjne w logistyce i nowe technologie w transporcie – wydano;
 • nr 2 – Logistyka w agrobiznesie i zarządzanie odpadami – wydano;
 • nr 3 – Perspektywy mikro i makro logistyki – wydano;
 • nr 4 – Innowacje w logistyce – przyjmowanie materiałów – wydano.