Prof. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (przewodniczący)
Prof. Theodore R. Alter PhD, Pennsylvania State University (USA)
Prof. Spyros Binioris, PhD, Technological Educational Institute of Athens (Grecja)
Prof. dr hab. Georgij Cherevko, Lviv National Agrarian University (Ukraina)
Prof. James W. Dunn, PhD, Pennsylvania State University (USA)
Dr hab. Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Wojciech FlorkowskiPhD, University of Georgia (USA)
Prof. Ing. Elena Horská, PhD, Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
Prof. Qijun JiangPhD, Shanghai Ocean University (Chiny)
Dr inż. Stanisław Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Doc. ing. dr Xenie Lukoszová, VSB – Technical University of Ostrava (Czechy)
Prof. Radim LenortPhD, Technical University of Ostrava (Czechy)
Dr Iwo Nowak, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Prof. Bojan RosiPhD, University of Maribor (Słowenia)
Prof. dr hab. Olena Slavkowa, Sumy State University (Ukraina)
Dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Maria Tsirintani, PhD, Technological Educational Institute of Athens (Grecja)