Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (przewodniczący)
Prof.  Theodore R. Alter PhD, Pennsylvania State University, USA
Prof.  Spyros Binioris, , PhD, Technological Educational Institute of Athens, Grecja
Prof. dr hab. Georgij Cherevko, Lviv National Agrarian University, Ukraina
Prof. James W. Dunn, PhD, Pennsylvania State University, USA
Prof. Wojciech Florkowski PhD, University of Georgia, USA
Prof. Ing. Elena Horska PhD, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
Prof. Qijun JiangPhD, Shanghai Ocean University, Chiny
Dr inż. Stanisław Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Prof. Radim LenortPhD, Technical University of Ostrava, Republika Czeska
Dr Iwo Nowak, Czasopismo „Logistyka”
Prof. Bojan RosiPhD, University of Maribor, Słowenia
Prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Olena Slavkowa  Sumy State University, Ukraina
Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Maria Tsirintani, PhD, Technological Educational Institute of Athens, Grecja