W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (“Scientific Journal of Warsaw University of Life Science – SGGW”), seria: “Ekonomika i Organizacja Logistyki” (“Economics and Organization of Logistics”) publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznym oryginalnych badań naukowych z zakresu logistyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Czasopismo pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Zgłaszane artykuły publikowane są w języku polskim lub angielskim.

W grudniu 2021 roku Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki zostały zamieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki i uzyskały 40 pkt. Czasopismo zostało przypisane do dyscypliny Ekonomia i Finanse.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC, co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane.

Czasopismo wdrożyło i stosuje zasady etyki zgodnie z zaleceniami Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE): Zasady etyki. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację (zgodny z zaleceniami COPE) znajduje się tutaj: Standardy COPE.

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check, który działa w oparciu o system iThenticate.  Similarity Check to inicjatywa wydawców rozpoczęta przez Crossref mająca na celu sprawdzanie oryginalności publikowanych i przesłanych treści.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie posiadają numer DOI10.22630/EIOL

Zeszyty “Ekonomika i Organizacja Logistyki” należą do recenzowanych czasopism naukowych indeksowanych w bazach:
– Academic Resource Index
– AGRO bibliograficznej bazie danych
– BazEkon
– Central and Eastern European Online Library CEEOL
– Scientific Indexing Services
Index Copernicus

ISSN: 2450-8055
e-ISSN: 2543-8867
“Ekonomika i Organizacja Logistyki” jest kwartalnikiem.

 

logo     agro_color     bazekon

 

ceeol-logo          Sis-Logo

 

Index Copernicus