Redaktor naczelna:
dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW (Katedra Logistyki SGGW)

Redaktorzy tematyczni:
mgr Aneta Bełdycka-Bórawska – redaktor językowy
dr Joanna Baran (Katedra Logistyki SGGW) – magazynowanie
dr Aleksandra Górecka (Katedra Logistyki SGGW) – infrastruktura logistyczna
dr Konrad Michalski (Instytut Zarządzania SGGW) – systemy logistyczne i systemy informatyczne w logistyce
dr hab. inż. Tomasz Rokicki (Katedra Logistyki SGGW) – transport i spedycja
dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW (Katedra Logistyki SGGW) – łańcuchy dostaw
dr hab. Marcin Wysokiński (Katedra Logistyki SGGW) – materiały niebezpieczne i BHP w logistyce

Korektor techniczny:
mgr Arkadiusz Gromada (doktorant w Katedrze Logistyki SGGW)

Sekretarz redakcji:
dr Konrad Michalski (Instytut Zarządzania SGGW)