Redaktor naczelna:
dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW (Katedra Logistyki SGGW)

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Joanna Domagała (Katedra Logistyki SGGW) – magazynowanie
dr Aleksandra Górecka (Katedra Logistyki SGGW) – infrastruktura logistyczna
dr Konrad Michalski (Instytut Zarządzania SGGW) – systemy logistyczne i informatyczne w logistyce
dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW (Katedra Logistyki SGGW) – transport i spedycja

dr Monika Roman (Katedra Logistyki SGGW) – optymalizacja procesów logistycznych

dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW (Katedra Logistyki SGGW) – łańcuchy dostaw i koszty w logistyce
dr Michał Wielechowski (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW) – ekonomiczne aspekty logistyki
dr hab. Marcin Wysokiński (Katedra Logistyki SGGW) – materiały niebezpieczne i BHP w logistyce

dr Marta Zięba – redaktor językowy (University of Limerick, Irlandia) – efektywność w logistyce

Sekretarz redakcji:
dr inż. Sławomir Stec (Wydział Ekonomii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)