Recenzenci artykułów w 2018 roku:

dr hab. Rafał Baum, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UE w Krakowie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Dorota Komorowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. Piotr Sulewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Maciej Szymczak, UE w Poznaniu – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Recenzenci artykułów w 2017 roku:

Dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM w Szczecinie – Akademia Morska w Szczecinie
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Dorota Komorowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Dr hab. Monika Odlanicka – Poczobutt, prof. PŚ – Politechnika Śląska
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Karolina Pawlak, prof. UEP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Dr hab. Piotr Sulewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Maciej Szymczak, UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE we Wrocławiu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci artykułów w 2016 roku

Dr hab. Piotr Bórawski, UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UE w Krakowie
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska, Politechnika Białostocka
Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Karolina Pawlak, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. inż. Łukasz Popławski, prof. PWSJ – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. Adam Sadowski, prof. UŁ – Uniwersytet  Łódzki
Dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE we Wrocławiu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Maciej Szymczak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr hab. Lesia Zaburanna, prof. NULES – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine